Henk Donkers

Wild wonen in de Hollandse polder

Posted in 2011, Geografie by henkdonkers on augustus 26, 2012

Wild wonen in de Hollandse polder. Verschenen in Geografie jan. 2011 p 8-11 Henk Donkers & Niels Spierings

Overstromingen in België. Gevolg van ruimtelijke wanorde.

Posted in 2011, Geografie, Jaar, Water by henkdonkers on augustus 26, 2012

Overstromingen in België. Gevolg van ruimtelijke wanorde. Verschenen in Geografie ja. 2011 p. 36-39

Nieuw in de Waal: de langsdam

Posted in Geografie, Gepubliceerd in, Water by henkdonkers on augustus 26, 2012

Enorme zoetwaterbult op Noordelijke IJszee

Posted in 2012, Geografie, Gepubliceerd in, Water by henkdonkers on augustus 26, 2012
Tagged with:

Beringstraat voorkomt stilvallen Warme Golfstroom

Posted in 2012, Geografie, Gepubliceerd in by henkdonkers on augustus 26, 2012
Tagged with:

Virtueel water. Blauw, groen en grijs

Posted in 2012, Geografie, Water by henkdonkers on augustus 26, 2012
Tagged with:

China’s hegemonistische waterpolitiek

Posted in 2012, Internationale Spectator, Water by henkdonkers on juli 21, 2012

Christiania 2.0 Deense vrijplaats maakt doorstart.

Posted in Uncategorized by henkdonkers on februari 5, 2012

Gebiedsontwikkeling op zijn Valenciaans

Posted in Uncategorized by henkdonkers on januari 5, 2012

Gebiedsontwikkeling op zijn Valenciaans. 

Geografie juni 2011 p 31-33

Valencia-stad realiseerde hypermoderne ontwikkelingsprojecten. Maar de regio Valencia tekent voor een belangrijke planologische
innovatie. Het ‘Valenciaans model’ brengt vaart in de ontwikkeling van bedrijventerreinen en woningbouwlocaties, en voorkomt dat overheden
opdraaien voor investeringen in publieke voorzieningen, en alleen grondeigenaren daarvan profiteren.

De rol van water in de Chinese bezetting van Tibet

Posted in 2010, Geografie, Water by henkdonkers on december 30, 2009